Bekkenoefentherapie

 

Wat is de bekkenbodem?
De bekkenbodemspieren zijn een groep van spieren die onder in het bekken liggen. Voor het gemak praten we meestal over de bekkenbodem. Ze vormen letterlijk de bodem van het bekken. Een goed werkende bekkenbodem zorgt er voor dat:

• u de urine of ontlasting goed kunt ophouden, ook bij hoesten of zwaar tillen
• u windjes goed kunt ophouden
• de organen in het bekken niet uitzakken
• u goed kunt plassen en uw blaas helemaal leeg plast
• u goed en volledig de ontlasting kwijt kunt
• u kunt vrijen zonder pijn
 

Als bekkenbodemspieren niet goed werken, kan dat komen omdat:

• de spieren te hoog gespannen zijn (overactief)
• de spieren te zwak zijn (onderactief)
• de spieren niet in staat zijn om op het juiste moment te reageren (verstoorde coördinatie)


Wat zijn de gevolgen?
Wanneer rugspieren, buikspieren, diafragma en bekkenbodemspieren efficiënt met elkaar samenwerken, zijn ze in staat de veranderingen in het bekken op te vangen. Wanneer spieren rond het bekken niet meer goed functioneren, kunnen er klachten ontstaan. Dat kunnen onder andere de volgende klachten zijn:

• bekkenpijn en lage rugklachten rondom zwangerschap en bevalling
• bekkenpijn en lage rugklachten door andere oorzaken dan zwangerschap en bevalling, zoals een ongeval
• ongewild verlies van urine en/of ontlasting
• niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten
• moeizaam kwijt kunnen van urine en/of ontlasting
• verzakkingsklachten d.w.z. zwaar, drukkend gevoel in de onderbuik en/of balgevoel in vagina of anus
• pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
• problemen bij het vrijen die samenhangen met de bekkenbodem
• problemen voor en na operaties in buik- en bekkengebied Daarnaast kunnen niet goed functionerende spieren klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat geven, zoals pijn in de rug, billen, benen, schaambeen of onderbuik.

Werkwijze
Nadat er een uitgebreid vraaggesprek plaats heeft gevonden en er een houdings- en bewegingsonderzoek is gedaan, stelt de oefentherapeut Cesar vervolgens samen met u een individueel behandelplan op, waarbij rekening wordt gehouden met uw persoonlijke situatie en individuele mogelijkheden.


De individuele behandeling is gericht op:
• het geven van kennis en inzicht omtrent het functioneren van de spieren rond het bekken en de bekkenbodem en de bijbehorende klachten
• het verlichten van pijn
• verbeteren van de functie van de spieren rond het bekken
• het verbeteren van het houdings- en bewegingspatroon
• het verantwoord omgaan met de belastbaarheid van het bekken
• gebruik maken van de juiste ademtechniek
• dit alles wordt dusdanig aangeleerd om dit in het dagelijks leven toe te kunnen passen.

Wilt U meer informatie, heeft U een vraag of wilt U aanmelden? Neem dan contact met ons op.

 

Facebook
Site to Edit CMS