Logopedie

Horen, luisteren en praten. Daarmee maak je contact met mensen. Het verbeteren van communicatie is hetgeen waar de logopedist zich mee bezig houdt. De logopedist geeft hulp op de volgende gebieden:

Moeilijkheden met spraak en taal na hersenletsel; dysartrie en afasie, oftewel; onduidelijk spreken, moeite hebben met het begrijpen, lezen en schrijven van gesproken taal en problemen met het vinden van de juiste woorden en het voeren van een gesprek. Dit kunnen problemen zijn die kunnen ontstaan als gevolg van een beroerte, hersentumor, ongeval of een neurologische aandoening zoals Parkinson, MS of ALS. Problemen met praten kan ook het gevolg zijn van een aangezichtsverlamming (facialis parese).

Stotteren en broddelen; onvloeiend spreken kan als een probleem ervaren worden, voor zowel de communicatie als voor u zelf. Negatieve gedachten en gevoelens ten aanzien van het spreken spelen hierbij vaak een rol.

Moeilijkheden met slikken, eten en/of drinken; eet-en drinkproblemen kunnen optreden na hersenletsel of een operatie in het hoofd- en halsgebied. Ook bij een aangezichtsverlamming (facialis parese) kunnen er problemen zijn op het gebied van eten en drinken.

Moeilijkheden met stemgeving en ademhaling; heesheid, keelklachten, hyperventilatie kunnen het gevolg zijn van een verkeerde manier van ademhalen en/of stemgeving.

Problemen met het gehoor; slechthorendheid kan aangeboren of niet-aangeboren zijn, hierdoor kunnen communicatieproblemen ontstaan. Inzet van een alternatief communicatiemiddel kan hierbij een uitkomst bieden.

De logopedisten aangesloten bij Fysiotherapie Geesteren zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en aangesloten bij de NVLF.

Wilt U meer informatie, heeft U een vraag of wilt U aanmelden? Neem dan contact met ons op.

 

Facebook
Site to Edit CMS